Wat kunt u van mij verwachten

Het pakket aan dienstverlening van Persian Care is zeer uitgebreid. Hieronder treft u een aantal diensten aan die in overleg met u als zorgvrager kunnen worden afgesproken. Uiteraard kunnen deze diensten aan uw specifieke wensen worden aangepast.

 • Persoonlijke verzorging:
  O.a. hulp bij het douchen, bij het aan- en uitkleden, steunkousen aan- en uittrekken.

 • Verpleegkundige handelingen:
  O.a. het toedienen van medicatie, wondverzorging en andere verpleegtechnische handelingen.

 • Psychiatrische hulp:
  O.a. ondersteuning bij dementie, begeleiding van cliënten met een persoonlijkheids- of ontwikkelingsstoornis c.q. een verstandelijke beperking en cliënten met autisme.

 • Hulp bij dagbesteding en dagstructuur:
  O.a. hulp bij het opstellen van een dagschema, begeleiding bij het boodschappen doen.

 • Ondersteuning en begeleiding bieden bij praktische hulp:
  O.a. hulp bij de administratie, contact opnemen met (gemeentelijke) instanties bij bijvoorbeeld schuldhulpsanering, begeleiding bij ziekenhuisbezoek c.q. specialist.

 • Nachtzorg bieden, o.a. bij ontslag uit het ziekenhuis of om de familie te ontlasten.

 • 24 uurs zorg:
  Bijvoorbeeld begeleiding en medische verzorging van cliënten bij vakanties, maar ook in de thuissituatie.

 • Palliatieve zorg:
  Hulp bij stervensbgeleiding.

 

Persian Care: jouw zorgen zijn mijn zorg

Bastings Webdesign